3D печатът или производството на добавки е изграждането на триизмерен обект от CAD модел или цифров 3D модел.
Терминът „3D печат“ може да се отнася до различни процеси, при които материалът се съединява или втвърдява под компютърен контрол за създаване на триизмерен обект, като материалът се добавя заедно (като течни молекули или прахови зърна, които се сливат заедно), обикновено слой по слой.

bg_BGBulgarian