3D моделиране или CAD (Computer Aided Design) позволява на инженерите и дизайнерите да изграждат реалистични компютърни модели на части и възли. След това тези модели могат да бъдат обработени с 3D печат или CNC, както и да се използват за изпълнение на сложни симулации. Може да се симулира широк спектър от параметри, като устойчивост на сила или температура, преди да се създадат физически модели, което позволява много по-бърз и по-евтин работен процес.

bg_BGBulgarian